Inspirasi Masa Depan Mu...!!!: Antara Lidah, Perkataan dan Perbuatan

Inspirasi Masa Depan Mu...!!!: Antara Lidah, Perkataan dan Perbuatan: Berbicara. Sungguh sebuah kosa kata yang sederhana. Setiap hari kita mengucapkan kata-kata, sehingga sama sekali tidak ada hal yang menar...

No comments: